Менеджмент якості

З 2003 року в ПрАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ» впроваджена і успішно функціонує система менеджменту якості, що відповідає вимогам міжнародного стандарту ISO 9001 діє до: 2015 в області розробки, проектування, виробництва, постачання і післяпродажного обслуговування вогнетривів для металургійних і інших галузей промисловості.
У грудні 2020 року аудиторами компанії «Технічні та управлінські послуги» (TMS) – представником міжнародного органу з сертифікації TÜV SÜD (Німеччина) було проведено сертифікаційний аудит оцінки відповідності системи менеджменту якості ПрАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ» вимогам стандарту ISO 9001 діє до: 2015. За результатами проведеного аудиту органом по сертифікації «TÜV SÜD» (Німеччина) виданий сертифікат відповідності системи менеджменту якості ПрАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ» вимогам міжнародного стандарту ISO 9001 діє до: 2015 в області розробки, проектування, виробництва, постачання і післяпродажного обслуговування вогнетривів для металургійної та інших галузей промисловості , реєстраційний номер №12 100 53306 TMS, з терміном дії з 08.01.2021 до 07.01.2024.
З метою реалізації стратегії підвищення енергоефективності та енергозбереження на підприємстві розроблена і впроваджена система енергетичного менеджменту. Впровадження міжнародного стандарту ISO 50001: 2018 дозволяє підприємству виробляти продукцію з мінімальним впливом на навколишнє середовище і раціональним використанням енергетичних ресурсів, яке досягається в більшій мірі не за рахунок впровадження нових енергозберігаючих технологій, а за рахунок змін в методах і способах управління. У листопаді 2019 року міжнародними аудиторами компанії «Технічні та управлінські послуги» (TMS) – представником міжнародного органу з сертифікації TÜV SÜD (Німеччина) було проведено сертифікаційний аудит оцінки відповідності системи енергетичного менеджменту ПАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ» вимогам міжнародного стандарту ISO 50001: 2018. В результаті проведеного аудиту системи енергетичного менеджменту виданий сертифікат, реєстраційний номер № 707066046, з терміном дії з 29.12.2019 до 28.12.2022.
ПрАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ» приділяє особливу увагу технологічного контролю виробництва – від сировини, що надходить до кінцевого продукту. Всі вироби, що відвантажуються споживачам, мають сертифікат якості.
На підприємстві розроблена і впроваджена система якості лабораторії, атестована на право проведення випробувань вогнетривкої сировини і готової продукції по ДСТУ ISO / IEC 17025 до: 2017 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій», СОУ-Н МПП 03.120-001 діє до: 2017 «Правила атестації випробувальних, вимірювальних лабораторій в Системі економічного розвитку і торгівлі України за СТУ ISO / IEC 17025 до: 2017 на право проведення метрологічних робіт, в тому числі і для сторонніх організацій. Атестат виданий Українським науково-дослідним інститутом промислового розвитку, номер атестата ПР.ВЛ.001.003-17025, термін дії з 23.08.2019г. до 23.08.2022г.
Для управління засобами вимірювальної техніки, метрологічного контролю виробництва та єдності вимірювань впроваджена система калібрування засобів вимірювальної техніки для власних потреб підприємства згідно вимог ДСТУ ISO 17025 діє до: 2017 і СОУ-Н ІПР 03.120-001 діє до: 2017. Українським науково-дослідним інститутом промислового розвитку проведена атестація каліброваного підрозділи, видано свідоцтво про атестацію №ПР.КЛ.001.003-17025, термін дії з 20.08.2020г. до 20.08.2025г.

«Професійна система якості – це ключ до економічного добробуту підприємства»

Меню