Менеджмент якості

З 2003 року в ПрАТ “ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ” впроваджена і успішно функціонує система менеджменту якості, що відповідає вимогам міжнародного стандарту ISO 9001 діє до: 2015 в області розробки, проектування, виробництва, постачання і післяпродажного обслуговування вогнетривів для металургійних і інших галузей промисловості.
У листопаді 2017 року міжнародними аудиторами органу з сертифікації «TÜV Thüringen e.V.» був проведений повторний аудит оцінки відповідності системи менеджменту якості ПрАТ “ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ” вимогам стандарту ISO 9001 діє до: 2015. За результатами проведеного аудиту органом по сертифікації «TÜV Thüringen e.V.» виданий сертифікат відповідності системи менеджменту якості ПрАТ “ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ” вимогам міжнародного стандарту ISO 9001 діє до: 2015 в області розробки, проектування, виробництва, постачання і післяпродажного обслуговування вогнетривів для металургійної та інших галузей промисловості. У листопаді 2018 року і листопаді 2019 року проведено наглядові аудити. За результатами аудитів підтверджено дію сертифіката до 30.12.2020 року.
З метою реалізації стратегії підвищення енергоефективності та енергозбереження на підприємстві розроблена і впроваджена система енергетичного менеджменту. Впровадження міжнародного стандарту ISO 50001 дозволяє підприємству виробляти продукцію з мінімальним впливом на навколишнє середовище і раціональним використанням енергетичних ресурсів, яке досягається в більшій мірі не за рахунок впровадження нових енергозберігаючих технологій, а за рахунок змін в методах і способах управління.
У листопаді 2019 року міжнародними аудиторами було проведено ресертифікаційний аудит оцінки відповідності системи енергетичного менеджменту ПАТ “ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ” вимогам міжнародного стандарту ISO 50001: 2018. В результаті проведеного аудиту системи енергетичного менеджменту підприємства видано сертифікат № 707066046 терміном дії з 29.12.2019 до 28.12.2022.
ПрАТ “ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ” приділяє особливу увагу технологічного контролю виробництва – від сировини, що надходить до кінцевого продукту. Всі вироби, що відвантажуються споживачам, мають сертифікат якості.
На підприємстві розроблена і впроваджена система якості лабораторії, яка відповідає вимогам ДСТУ ISO / IEC 17025 до: 2017.
Відділ технологічного контролю атестований на право проведення випробувань вогнетривкої сировини і готової продукції по ДСТУ ISO / IEC 17025 до: 2017, СОУ-Н ІПР 03.120-001 діє до: 2017 на право проведення метрологічних робіт, в тому числі для сторонніх організацій, що підтверджується виданими ПП “УкрНДІ промислового розвитку “атестатом ПР.ВЛ.001.003-17025 терміном дії з 23.08.2019 до 23.08.2022 р

«Професійна система якості – це ключ до економічного добробуту підприємства»

Меню