Здоров’я, безпека, екологія

Здоров’я, безпека, екологія

Життя і здоров’я персоналу – основна цінність підприємства. Це основа Політики ПрАТ “ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ” в області якості, енергоефективності, охорони праці та екології.

Головна мета підприємства в галузі охорони праці – досягнення нульових показників виробничого травматизму і створення безпечних умов праці. ПрАТ “ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ” впроваджена і постійно вдосконалюється система управління охороною праці та промисловою безпекою, в рамках якої діють:

• Центральна Комісія з охорони праці, промислової та техногенної безпеки, охорони навколишнього середовища, а також Екологічний комітет;

• Програма “10 стимулів в галузі охорони праці, промислової безпеки, охорони навколишнього середовища, охорони здоров’я та пожежної безпеки”.
В рамках програми “10 стимулів в галузі охорони праці, промислової безпеки, охорони навколишнього середовища, охорони здоров’я та пожежної безпеки” на підприємстві проводиться ряд конкурсів:

• кращий тренінг-інструктаж;

• найкраща навчальна тривога;

• кращий підрозділ з охорони навколишнього середовища;

• ділові ігри з охорони праці.

Традиційним на підприємстві стало проведення конкурсу дитячого малюнка “Охорона праці очима дітей”. Завдяки цьому конкурсу, у дітей вже на ранньому етапі розвитку закладаються принципи безпечної поведінки.
ПрАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ» постійно знижує вплив своєї виробничої діяльності на здоров’я людини і навколишнє природне середовище. Для цього на підприємстві постійно реалізують програми з удосконалення роботи технологічного обладнання, оснащення джерел викидів і скидів очисними установками, а також по утилізації і використанню промислових відходів.
ПрАТ “ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ” формує культуру безпеки, яка ґрунтується на особистій відповідальності, визнання і заохочення заслуг кращих в удосконаленні системи управління охороною праці на підприємстві.

Меню