Інформація для акціонерів до 01.01.2024 року

Статут ПАТ “Запоріжвогнетрив” – 2011 р.
Статут ПАТ “Запоріжвогнетрив” – 2012 р.
Статут ПАТ “Запоріжвогнетрив” – 2013 р.
Статут ПАТ “Запоріжвогнетрив” – 2014 р.
Статут ПРАТ “Запоріжвогнетрив” – 2016 р.
Статут ПРАТ “Запоріжвогнетрив” – 2017 р.
Статут ПРАТ “Запоріжвогнетрив” – 2018 р.
Статут ПРАТ “Запоріжвогнетрив” – 2019 р.

Положення про Наглядову Раду ПАТ “Запоріжвогнетрив”
Положення про Ревізійну комісію ПАТ “Запоріжвогнетрив”
Положення про Загальні Збори ПАТ “Запоріжвогнетрив”
Положення про Дирекцію ПАТ “Запоріжвогнетрив”

Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи ПАТ “Запоріжвогнетрив”
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій ПРаТ “Запоріжвогнетрив” – розміщена на веб-сайті 07.07.2016 р.
Старе Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій ПРаТ “Запоріжвогнетрив”

Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців
Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців – розміщена на веб-сайті 11.05.2016 р.
Відомості з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) – розміщена на веб-сайті 13.05.2016 р.
Річна інформація емітента цінних паперів ПАТ “Запоріжвогнетрив” за 2010 рік
Аудиторський висновок про фінансову звітність ПАТ “Запоріжвогнетрив” станом на 31 грудня 2011 року
Річна інформація емітента цінних паперів ПАТ “Запоріжвогнетрив” за 2011 рік
Аудиторський висновок про фінансову звітність ПАТ “Запоріжвогнетрив” станом на 31 грудня 2012 року
Баланс ПАТ “Запоріжвогнетрив” станом на 31 грудня 2012 року

Звіт про фінансові результати ПАТ “Запоріжвогнетрив” за 2012 рік
Звіт про рух грошових коштів ПАТ “Запоріжвогнетрив” за 2012 рік
Звіт про власний капітал ПАТ “Запоріжвогнетрив” за 2012 рік
Річна інформація емітента цінних паперів ПАТ “Запоріжвогнетрив” за 2012 рік
Перелік афілійованих осіб ПАТ “Запоріжвогнетрив”
Річна інформація емітента цінних паперів ПАТ “Запоріжвогнетрив” за 2013 рік
Аудиторський висновок про фінансову звітність ПАТ “Запоріжвогнетрив” станом на 31 грудня 2013 року
Фінансова звітність ПАТ “Запоріжвогнетрив” за 2013 рік
Фінансова звітність ПАТ “Запоріжвогнетрив” за 2014 рік – розміщена на веб-сайті 28.04.2015 р.
Інформація щодо відсутності в ПАТ «Запоріжвогнетрив» документів – розміщена на веб-сайті 02.03.2015 р.
Річна інформація емітента цінних паперів ПАТ “Запоріжвогнетрив” за 2014 рік – розміщена на веб-сайті 28.04.2015 р.
Аудиторський висновок про фінансову звітність ПАТ “Запоріжвогнетрив” станом на 31 грудня 2014 року – розміщена на веб-сайті 28.04.2015 р.
Річна інформація емітента цінних паперів ПАТ “Запоріжвогнетрив” за 2015 рік – розміщена на веб-сайті 28.04.2016 р.
Фінансова звітність ПАТ “Запоріжвогнетрив” за 2015 рік – розміщена на веб-сайті 29.04.2016 р.
Аудиторський висновок про фінансову звітність ПАТ “Запоріжвогнетрив” станом на 31 грудня 2015 року – розміщена на веб-сайті 29.04.2016 р.
Річна інформація емітента цінних паперів ПРАТ “Запоріжвогнетрив” за 2016 рік – розміщена на веб-сайті 28.04.2017 р.
Аудиторський висновок про фінансову звітність ПАТ “Запоріжвогнетрив” станом на 31 грудня 2016 року – розміщена на веб-сайті 28.04.2017 р.
Опис документів ПРАТ “Запоріжвогнетрив” – розміщена на веб-сайті 11.05.2017 р.
Річна інформація емітента цінних паперів ПРАТ “Запоріжвогнетрив” за 2017 рік – розміщена на веб-сайті 27.04.2018 р.
Річна інформація емітента цінних паперів ПРАТ “Запоріжвогнетрив” за 2017 рік – розміщена на веб-сайті 29.12.2018 р.
Звіт про управління ПРАТ “Запоріжвогнетрив” за 2018 рік – розміщена на веб-сайті 26.04.2019 р.
Фінансова звітність ПАТ “Запоріжвогнетрив” за 2018 рік – розміщена на веб-сайті 26.04.2019 р.
Примітки до річної фінансової звітності за 2018 рік розміщена на веб-сайті 26.04.2019 р.
Звіт щодо аудиту фінансової звітності за 2018 рік розміщена на веб-сайті 26.04.2019 р.
Протокол Загальних зборів акціонерів ПРАТ Запоріжвогнетрив – 30 квітня 2019 р. – дата розміщення на веб-сайті 03.05.2019 р.
Річна інформація емітента цінних паперів ПРАТ “Запоріжвогнетрив” за 2018 рік – розміщена на веб-сайті 31.05.2019 р.
Фінансова звітність ПРАТ “Запоріжвогнетрив” за 2019 рік – розміщена на веб-сайті 22.02.2021 р
Примітки до річної фінансової звітності за 2019 рік розміщена на веб-сайті 22.02.2021 р.
Звіт про управління ПРАТ “Запоріжвогнетрив” за 2019 рік – розміщена на веб-сайті 22.02.2021 р.
Звіт незалежного аудитора ПРАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ» за 2019 рік – розміщено на веб-сайті 23.02.2021 р
Протокол Загальних зборів акціонерів ПРАТ Запоріжвогнетрив – 19.02.2021 р. – дата розміщення на веб-сайті 24.02.2021 р
Річна інформація емітента цінних паперів ПРАТ “Запоріжвогнетрив” за 2019 рік – розміщена на веб-сайті 25.02.2021 р
Річна інформація емітента цінних паперів ПРАТ “Запоріжвогнетрив” за 2020 рік – розміщена на веб-сайті 30.04.2021 р.
Фінансова звітність ПРАТ «Запоріжвогнетрив» за 2020 рік – розміщена на веб-сайті 30.04.2021 р.
Примітки до річної фінансової звітності ПРАТ «Запоріжвогнетрив» за 2020 рік – розміщені на сайті 30.04.2021 р.
Звіт незалежного аудитора ПРАТ «Запоріжвогнетрив» за 2020 рік – розміщений на веб-сайті 30.04.2021 р.
Звіт про управління ПРАТ “Запоріжвогнетрив” за 2020 рік – розміщений на веб-сайті 30.04.2021 р.

Проміжна інформація емітента цінних паперів ПРАТ «Запоріжвогнетрив» за 3 квартал 2021 року – розміщена на веб-сайті 29.10.2021 р.
Проміжна інформація емітента цінних паперів ПРАТ «Запоріжвогнетрив» за 4 квартал 2021 року – розміщена на веб-сайті 28.01.2022 р.

Проміжна інформація емітента цінних паперів ПРАТ «Запоріжвогнетрив» за 1 квартал 2022 року – розміщена на веб-сайті 29.12.2023 р.

Проміжна інформація емітента цінних паперів ПРАТ «Запоріжвогнетрив» за 2 квартал 2022 року – розміщена на веб-сайті 29.12.2023 р.

Проміжна інформація емітента цінних паперів ПРАТ «Запоріжвогнетрив» за 3 квартал 2022 року – розміщена на веб-сайті 29.12.2023 р.

Проміжна інформація емітента цінних паперів ПРАТ «Запоріжвогнетрив» за 4 квартал 2022 року – розміщена на веб-сайті 29.12.2023 р.

Проміжна інформація емітента цінних паперів ПРАТ «Запоріжвогнетрив» за 1 квартал 2023 року – розміщена на веб-сайті 29.12.2023 р.

Проміжна інформація емітента цінних паперів ПРАТ «Запоріжвогнетрив» за 2 квартал 2023 року – розміщена на веб-сайті 29.12.2023 р.

Проміжна інформація емітента цінних паперів ПРАТ «Запоріжвогнетрив» за 3 квартал 2023 року – розміщена на веб-сайті 29.12.2023 р.

Річна інформація емітента цінних паперів ПРАТ “Запоріжвогнетрив” за 2021 рік – розміщена на веб-сайті 29.12.2023 р.

Повідомлення

Повідомлення про дематеріалізацію ПАТ Запоріжвогнетрив
Повідомлення про збори акціонерів ПАТ Запоріжвогнетрив – 31 березня 2011 р.
Повідомлення до порядку денного зборів акціонерів ПАТ Запоріжвогнетрив – 31 березня 2011 р.
Протокол Загальних зборів акціонерів ПАТ Запоріжвогнетрив – 31 березня 2011 р.
Повідомлення про збори акціонерів ПАТ Запоріжвогнетрив – 27 квітня 2012 р.
Повідомлення про збори акціонерів ПАТ Запоріжвогнетрив, що не відбулися – 27 квітня 2012 р.
Повідомлення про збори акціонерів ПАТ Запоріжвогнетрив – 15 жовтня 2012 р.
Протокол позачергових зборів ПАТ Запоріжвогнетрив – 15 жовтня 2012 р.
Повідомлення про підсумки голосування з питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ Запоріжвогнетрив – 15 жовтня 2012 р.
Повідомлення про збори акціонерів ПАТ Запоріжвогнетрив – 24 квітня 2013 р.
Повідомлення про підсумки голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів ПАТ Запоріжвогнетрив – 24 квітня 2013 р.
Протокол Загальних зборів акціонерів ПАТ Запоріжвогнетрив – 24 квітня 2013 р.
Повідомлення про збори акціонерів ПАТ Запоріжвогнетрив – 24 квітня 2014 р.
Повідомлення про підсумки голосування з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ Запоріжвогнетрив – 24 квітня 2014 р.
Протокол Загальних зборів акціонерів ПАТ Запоріжвогнетрив – 24 квітня 2014 р.
Повідомлення про збори акціонерів ПАТ Запоріжвогнетрив – 21 квітня 2015 р. – дата розміщення на веб-сайті 20.03.2015 р. 
Протокол Загальних зборів акціонерів ПАТ Запоріжвогнетрив – 21 квітня 2015 р. – дата розміщення на веб-сайті 08.05.2015 р.
Повідомлення про підсумки голосування з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ Запоріжвогнетрив – 21 квітня 2015 р. – дата розміщення на веб-сайті 08.05.2015 р.
Повідомлення про збори акціонерів ПАТ Запоріжвогнетрив – 27 квітня 2016 р. – дата розміщення на веб-сайті 14.03.2016 р.
Протокол Загальних зборів акціонерів ПРАТ Запоріжвогнетрив – 27 квітня 2016 р.
Повідомлення про підсумки голосування з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ Запоріжвогнетрив – 27 квітня 2016 р.
Повідомлення про збори акціонерів ПРАТ Запоріжвогнетрив – 25 квітня 2017 р. – дата розміщення на веб-сайті 22.03.2017 р. 
Протокол Загальних зборів акціонерів ПРАТ Запоріжвогнетрив – 25 квітня 2017 р. – дата розміщення на веб-сайті 11.05.2017 р.
Повідомлення про підсумки голосування з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПРАТ Запоріжвогнетрив – 25 квітня 2017 р. розміщення на веб-сайті 11.05.2017 р.– дата  розміщення на веб-сайті 11.05.2017 р.
Повідомлення про збори акціонерів ПРАТ Запоріжвогнетрив – 30 квітня 2018 р. – дата розміщення на веб-сайті 30.03.2018 р.
Повідомлення про підсумки голосування з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПРАТ Запоріжвогнетрив – 30 квітня 2018р. розміщення на веб-сайті 16.05.2018 р.
Протокол Загальних зборів акціонерів ПРАТ Запоріжвогнетрив – 30 квітня 2018 р. – дата розміщення на веб-сайті 16.05.2018 р.
Повідомлення про збори акціонерів ПРАТ Запоріжвогнетрив – 30 квітня 2019 р. – дата розміщення на веб-сайті 29.03.2019 р.
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 25.03.2019 р.
Повідомлення про підсумки голосування з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПРАТ Запоріжвогнетрив – 30 квітня 2019р. розміщення на веб-сайті 03.05.2019 р.
Повідомлення про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій ПРАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ» – 06 липня 2020р. розміщення на веб-сайті 07.07.2020р.
Повідомлення про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій ПРАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ» – 06 липня 2020р. розміщення на веб-сайті 07.07.2020р.
Повідомлення про позачергові збори акціонерів ПРАТ Запоріжвогнетрив – 04 грудня 2020 р. – дата розміщення на веб-сайті 18.11.2020 р.
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 09.11.2020 р.
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 30.11.2020 р.
Протокол позачергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ Запоріжвогнетрив – 04 грудня 2020 р. – дата розміщення на веб-сайті 10.12.2020 р.
Повідомлення про позачергові збори акціонерів ПРАТ Запоріжвогнетрив – 19 лютого 2021 р. – дата розміщення на веб-сайті 19.01.2021 р.
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 23.12.2020 р.
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 15.02.2021 р
Повідомлення про річні збори акціонерів ПРАТ Запоріжвогнетрив – 30 квітня 2021 р. – дата розміщення на веб-сайті 30.03.2021 р
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 25.03.2021 р
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 26.04.2021 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації

Повідомлення про виникнення особливої інформації про ПАТ Запоріжвогнетрив – 22-08-2011 р.
Повідомлення про виникнення особливої інформації про ПАТ Запоріжвогнетрив – 31-03-2011 р.
Повідомлення про виникнення особливої інформації про ПАТ Запоріжвогнетрив – 15-04-2011 р.
Повідомлення про виникнення особливої інформації про ПАТ Запоріжвогнетрив – 22-09-2011 р.
Повідомлення про виникнення особливої інформації про ПАТ Запоріжвогнетрив – 21-11-2011 р.
Повідомлення про виникнення особливої інформації про ПАТ Запоріжвогнетрив – 07-12-2011 р.
Повідомлення про виникнення особливої інформації про ПАТ Запоріжвогнетрив – 21-05-2012 р.
Повідомлення про виникнення особливої інформації про ПАТ Запоріжвогнетрив – 01-08-2012 р.
Повідомлення про виникнення особливої інформації про ПАТ Запоріжвогнетрив – 12-10-2012 р.
Повідомлення про виникнення особливої інформації про ПАТ Запоріжвогнетрив – 15-10-2012 р.
Повідомлення про виникнення особливої інформації про ПАТ Запоріжвогнетрив – 16-10-2012 р.
Повідомлення про виникнення особливої інформації про ПАТ Запоріжвогнетрив – 20-11-2012 р.
Повідомлення про виникнення особливої інформації про ПАТ Запоріжвогнетрив – 23-04-2013 р.
Повідомлення про виникнення особливої інформації про ПАТ Запоріжвогнетрив – 24-04-2013 р.
Повідомлення про виникнення особливої інформації про ПАТ Запоріжвогнетрив – 08-05-2013 р.
Повідомлення про виникнення особливої інформації про ПАТ Запоріжвогнетрив – 20-05-2013 р.
Повідомлення про виникнення особливої інформації про ПАТ Запоріжвогнетрив – 02-10-2013 р.
Повідомлення про виникнення особливої інформації про ПАТ Запоріжвогнетрив – 15-10-2013 р.
Повідомлення про виникнення особливої інформації про ПАТ Запоріжвогнетрив – 08-11-2013 р.
Повідомлення про виникнення особливої інформації про ПАТ Запоріжвогнетрив – 20-12-2013 р
Повідомлення про виникнення особливої інформації про ПАТ Запоріжвогнетрив – 13-01-2014 р
Повідомлення про виникнення особливої інформації про ПАТ Запоріжвогнетрив – 25-02-2014 р
Повідомлення про виникнення особливої інформації про ПАТ Запоріжвогнетрив – 02-04-2014 р
Повідомлення про виникнення особливої інформації про ПАТ Запоріжвогнетрив – 12-05-2014 р
Повідомлення про виникнення особливої інформації про ПАТ Запоріжвогнетрив – 01-04-2015 р – розміщена на веб-сайті 01.04.2015 р.
Спростування про виникнення особливої інформації про ПАТ Запоріжвогнетрив – 27-04-2015 р – розміщена на веб-сайті 29.04.2015 р.
Спростування про виникнення особливої інформації про ПАТ Запоріжвогнетрив – 11-03-2016 р – розміщена на веб-сайті 14.03.2016 р.
Повідомлення про виникнення особливої інформації про ПАТ Запоріжвогнетрив – 30-03-2016 р – розміщена на веб-сайті 01.04.2016 р.
Повідомлення про виникнення особливої інформації про ПАТ Запоріжвогнетрив – 27-04-2016 р – розміщена на веб-сайті 28.04.2016 р.
Повідомлення про виникнення особливої інформації про ПАТ Запоріжвогнетрив – 19-07-2016 р – розміщена на веб-сайті 19.07.2016 р.
Спростування про виникнення особливої інформації про ПАТ Запоріжвогнетрив – 21-07-2016 р – розміщена на веб-сайті 21.07.2016 р.
Повідомлення про виникнення особливої інформації про ПАТ Запоріжвогнетрив – 21-07-2016 р – розміщена на веб-сайті 21.07.2016 р.
Повідомлення про виникнення особливої інформації про ПРАТ Запоріжвогнетрив – 03-04-2017 р – розміщена на веб-сайті 06.04.2017 р.
Повідомлення про виникнення особливої інформації про ПРАТ Запоріжвогнетрив – 26-04-2017 р – розміщена на веб-сайті 28.04.2017 р.
Повідомлення про виникнення особливої інформації про ПРАТ Запоріжвогнетрив – 07-06-2017 р – розміщена на веб-сайті 14.06.2017 р.
Повідомлення про виникнення особливої інформації про ПРАТ Запоріжвогнетрив – 07-06-2017 р – розміщена на веб-сайті 14.06.2017 р.
Повідомлення про виникнення особливої інформації про ПРАТ Запоріжвогнетрив – 07-06-2017 р – розміщена на веб-сайті 14.06.2017 р.
Повідомлення про виникнення особливої інформації про ПРАТ Запоріжвогнетрив – 07-06-2017 р – розміщена на веб-сайті 14.06.2017 р.
Повідомлення про виникнення особливої інформації про ПРАТ Запоріжвогнетрив – 07-06-2017 р – розміщена на веб-сайті 14.06.2017 р.
Повідомлення про виникнення особливої інформації про ПРАТ Запоріжвогнетрив – 07-06-2017 р – розміщена на веб-сайті 14.06.2017 р.
Повідомлення про виникнення особливої інформації про ПРАТ Запоріжвогнетрив – 21-02-2018 р – розміщена на веб-сайті 27.02.2018 р.
Повідомлення про виникнення особливої інформації про ПРАТ Запоріжвогнетрив – 26-02-2018 р – розміщена на веб-сайті 02.03.2018 р.
Повідомлення про виникнення особливої інформації про ПРАТ Запоріжвогнетрив – 02-04-2018 р – розміщена на веб-сайті 03.04.2018 р.
Повідомлення про виникнення особливої інформації про ПРАТ Запоріжвогнетрив – 30-04-2018 р – розміщена на веб-сайті 03.05.2018 р.
Повідомлення про виникнення особливої інформації про ПРАТ Запоріжвогнетрив – 02-04-2018 р – розміщена на веб-сайті 28.12.2018 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про ПРАТ Запоріжвогнетрив – 28-03-2019 р – розміщена на веб-сайті 29.03.2019 р.
Повідомлення про виникнення особливої інформації про ПРАТ Запоріжвогнетрив – 01-04-2019 р – розміщена на веб-сайті 02.04.2019 р.
Повідомлення про виникнення особливої інформації про ПРАТ Запоріжвогнетрив – 30-04-2019 р – розміщена на веб-сайті 02.05.2019 р.
Повідомлення про виникнення особливої інформації про ПРАТ Запоріжвогнетрив – 30-03-2020 р – розміщена на веб-сайті 31.03.2020р.
Повідомлення про виникнення особливої інформації про ПРАТ Запоріжвогнетрив – 06-07-2020 р – розміщена на веб-сайті 08.07.2020р
Особлива інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій від 17.11.2020р. – розміщена на веб-сайті 17.11.2020р
Повідомлення про виникнення особливої інформації про ПРАТ Запоріжвогнетрив – розміщена на веб-сайті 22.02.2021 р.
Повідомлення про виникнення особливої інформації про ПРАТ Запоріжвогнетрив – розміщена на веб-сайті 30.03.2021 р
Повідомлення про виникнення особливої інформації про ПРАТ Запоріжвогнетрив – розміщена на веб-сайті 30.04.2021 р.
Повідомлення про особливу інформацію про зміну складу посадових осіб від 19.04.2022 року – розміщено на веб-сайті 13.10.2022 р.
Повідомлення про особливу інформацію про зміну складу посадових осіб від 25.05.2022 року – розміщено на веб-сайті 13.10.2022 р.
Повідомлення про особливу інформацію про зміну складу посадових осіб від 04.01.2023 року  – розміщено на веб-сайті 05.01.2023 р.
Повідомлення про особливу інформацію про зміну складу посадових осіб від 04.04.2023 року  – розміщено на веб-сайті 05.04.2023 р.

Меню